SERİ YAZILAR
Ana Sayfa Künye Biz Kimiz Bize e-posta gönderin Abonelik
İlginç Seri
Aktüel
Sizin Sayfanız
Gündem
Arşiv
Çeşitli Siteler
Kilise Adresleri


 

 

 

Toronto Bereketi

    Gazetelerde yayınlanan bir ilan bir kaç hafta sonra yapılacak toplantı hakkında bilgiler veriyordu. Tanrı'nın bereketi adı altında yapılan duyurular karşısında bu toplantıya gitmeye karar verdiğimde bazı olumsuz olayların olacağını tahmin edebiliyordum. Belirtilen toplantı salonuna girerken büyük bir sessizlik hakimdi. Bu sessizlik ilahiler söylenerek çoşkuya dönüştü. İlahilerin ritmi değiştikçe toplantıya katılanların da hareketleri değişiyordu. Çok geçmeden ilahilerin yerini fısıldanmalar alırken, sanki herkes ayrı bir gezegende yaşıyordu. Derken elleri havada gözleri kapalı bir kişi mikrofona doğru yaklaşarak anlaşılmayan sözleri mikrofona ince ince fısıldıyor. Sanki fısıldayarak konuşan kişi güç dağıtıyor gibi herkes  o güçten almak için çeşitli hareketlerde bulunuyordu. Hareketlerin arttığını gören  konuşmacı yavaş yavaş ses tonunu yükseltiyor. Hiç anlaşılmayan sözler kullanırken herkes hep birden gelişigüzel konuşmaya başlıyor ve salon rahatsız edici bir gürültüyle doluyordu. Böyle bir atmosferde yapılan tapınma da bir kadın çok titremeye başlayıp yüksek sesle ağlıyor. Ondan etkilenen bazı kişiler ise ya gülüyor ya da çeşitli hayvan sesleri çıkarıyordu. Bütün bu olaylar olurken gürültü dayanılmaz boyutlara ulaşıyor. 

      Saatler sonra kendilerine gelen bu insanlar birer birer tanıklık vermeye başlıyor. Verilen tanıklıklarda; "harika şifalar oldu, mutlu duygulardan yaptım, ben kosmosla birleştim ve hayatım için yeni umut aldım" gibi sözler salondakileri coşturuyordu. Bu cosşkuyu fırsat bilen yönetmen herkesten tanıklık vermesi için mikrofonu büyük bir sevinçle gezdiriyor. Yere düşenlerden bir tanesi açık bir şekilde cinlerin yönetiminde bunu yaptı¤ını söylemesi sahnedekini telaşlandırıyor ve başka birine yöneliyor. Sanki bu kişinin söylediklerini duymak istemiyorlardı. Bir şowa dönüşen bu toplantıda İsa Mesih'in kurtarışından çok tecrübelere değer veriliyordu. Peki bu gibi olayların gerçek payı nedir? Toronto olgusunu Kutsal Kitap destekliyor mu?

    Toronto Bereketi ne zaman başladı?

      Güney Afrikalı Rodney Howard-Brown adında bir müjdeci 12 yaşından beri Tanrı'dan vizyon aldığını belirterek kendini bilge arma¤an almış biri olarak duyurmaya başladı. 1994 yılının Ocak ayında Toronto'daki Vineyard kilisesinde 'Toronto Bereketi' adı altında yeni bir olguyu başlattı¤ını açıkladı. Aynı yılın yaz aylarında da İngiltere'ye getirildi ve şu anda kiliseleri bir tufan gibi etkisi altına almaktadır.  Bir 'fenomen' diye nitelendirilen bu olaylarda insanlar yere yıkılıyor (buna 'ruhta öldürmek' deniliyor ), kontroldan çıkmış şekilde gülüyorlar, a¤lıyorlar, köpek gibi avlıyorlar ve tavuk gibi gıdaklıyorlar. Bazıları bu olayın Kutsal Ruh'tan kaynaklandığını ve ruhsal bir 'yenileme' olduğunu ileri sürüyorlar. Tanrının sözüne inanan bizler bu olayların sadece şahsi bir tecrübeden de¤il İncil'in içinden kontrol etmek gerektiğini biliriz. Çünkü, bu gibi olaylar Kutsal Kitab'a karşı olan güveni saptırıyor.  Biz inanıyoruz ki bu olaylar şeytanın bir oyunudur. İsa Mesihi kurtarıcı ve Rab  olarak kabul etmiş olan insanlar Toronto bereketini sadece İncile uygun olup olmadığını bakmasında fayda vardır. 1. Yuhanna 5:3 (Tanrıda hiç çekişme yoktur).

    Kutsal Kitab'ın destekledi¤i bir olay mı? 

      Kutsal Ruh'un ola¤anüstü çalıştığını savunan ve "Intercessors for Britain" diye bilinen saygın bir imanlı kuruluşunun önderi Peter Fenwick'e göre 'Toronto Bereketi'ni İngiltereye getiren "Vineyard Kilisesi" bu olayları Kutsal Kitap tan destekleyemiyor. Vineyard Kilisesi son aylarda bir beyanname verip "Toronto Bereketi" konusunda Kutsal Kitab'ın onayına gerek olmadı¤ını açıklamış. Tabii ki kilisede yer alan her olayın Kutsal Kitap'tan onaylanması gerekmiyor, ama Kutsal Ruh'un önemli bir işi oldu¤u iddia edilen bir olay kesin olarak Kutsal Kitapça onaylanmalıdır.

    Bu olaylar Pentikost ve karizmatiklerde Kutsal Ruh´un işlevine mal ediliyor. Yeni doğuşu almış hiçbir inanlı yoktur ki, böyle akımlardan, içsel korku ve uyarı hissi duymasın. Pentikostçular böyle düşüncelerin, yalnız şeytandan geldiğine ve inanlıların kuvvet ve ruhun doluluğuna sahip olmalarının önlememesini iddia ediyorlar. Böylece her imanlının bu soruya bir yanıt bulması gereklili¤ği doğuyor. Burada işleyen gerçekten Tanrı´nın Ruh´u mudur? Yoksa bu dışardan gelen yanlış bir ruh mu?  (II.Kor 11,4). “Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Bunun yerine, Tanrı´dan olup olmadığını anlamak için ruhları deneyin. Çünkü pek çok yalancı peygamberler dünyaya çıkmış bulunuyor”  (I.Yuh 4,1). Böyle bir şeyi sınama¤ı görünüşe, yaşantılara, iç tecrübelere ve hislere mal edemeyiz.      Her gerçek ruhun işlevi, yazılı olan Tanrı´nın vahyiyle aynı olacaktır.  Aynı zamanda (I.Tim 4,1) de yazılı olduğu gibi, gerçek ruhun işleri taklit edilebilir veya bu işleve benzer işler yapmak mümkün olabilir. Bu nedenle yukarıda yazılı ayete tekrar bakıp bu uyarıyı dikkate almak istiyoruz: “Ruh açıkça bildiriyor ki, son zamanlarda bazıları imanı bırakacaklar, aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretisine kulak verecekler. Bu öğretiler yüksekten atan, özü sözü bir olmayan, vicdanları kızgın demirle da¤lanmış kişilerden kaynaklanacak” (I.Tim 4,1-2).       

Kutsal Ruh baskı değil, özgürlük getirir

       Kutsal Ruh inanlıların yüreğini yöneterek, aydınlatarak işler. Kutsal Ruh kişiyi yönetir, ama onu asla çi¤nemez, aksine kişinin isteğine ve şahsiyetine önem verir. “Rab Ruh demektir. Rabbin Ruhu´nun bulunduğu yerde özgürlük vardır.”  (I.Kor 3,17). “Peygamberlerin ruhu peygamberlere bağımlı olur. Çünkü Tanrı kargaşalı¤ın de¤il, esenliğin Tanrısı´dır” (I.Kor 14,32-33). “Bunlara karşı Ruh´un ürünü sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyi yüreklilik, iyilik, içten bağlılık, yumuşak huyluluk, tutkulara üstünlüktür. Bunlarla ilgili ruhsal yasa kısıtlaması yoktur” (Gal 5,22-23). 

        Kutsal Ruh kişinin şahsiyetini öneme almayıp, onu bilinçsiz olarak kendi iste¤ine almaz. Fakat Kutsal Ruh kişiyi yeniler, ruhsal olarak bilinçlendirir, önemli kararlarda yönlendirir. “Şimdiki çağın gidişine uymayın. Tersine, anlayışınızın yenilenmesiyle büsbütün değiştirilmiş insanlar olun. Öyle ki, Tanrı´nın istemini, neyin yararlı, beğenilir, yetkin olduğunu öğrenesiniz” (Rom 12,2).

       Ama, di¤er tarafta insanları zorunlu olarak kullanan ve insanı tutsak eden her ruh işlevi, karanlık ruhtan olup insanı köleleştirir. "Tanrı´nın Kutsal Ruh´la ve güç ile meshettiği Nasıralı İsa´yı da biliyorsunuz. O iyilik yaparak ve iblisin egemen olduğu tüm insanları iyi ederek yeri dolaştı. Çünkü Tanrı O´nunla beraberdi" (Elçilerin İşleri.10,38).

       Kutsal Ruh anlayışımıza ışık ve bilinçlilik verir. Kutsal Ruh bizi duygusallığa bırakmaz. “Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhunu vermedi; güç, sevgi, ağırbaşlılık esinleyen ruhu verdi”  (II.Tim1,7). Haberci Pavlus bu ayette, Sa¤lıklı Anlayış´ı, Gerçek Esinleyen Ruh´u, kişinin kendini kontrol etmesini  ve a¤ırbaşlı olması gerektiğini vurguluyor. Önemli olan da budur!  Kutsal Ruh yönetiminde bilinçli yaşam, kişinin duygusallığını, vücut hareketlerini, sözlerini, düşüncesini ve vurgulamak istediği her şeyi kapsamalıdır. “Ayık durun, uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi dolaşarak, yutabilece¤i birini arıyor”  (I.Pet 5,8). Tanrı´nın Sözü çok defalar gerçek Ruh´un işlevini vurgular. 

    Hipnoz veya trans gibi durumlar, kişinin özgür düşünmesini elinden alır yerine kendi etkilerini koyar. Tanrı ise bize, “güç, sevgi, ağırbaşlılık esinleyen ruhu verdi.”  Aynı zamanda kişinin kendi özgür düşüncesini kaybetmesi, kontroldan çıkması Kutsal Kitap´ın öğretişine ve Kutsal Ruh´un yönetimine karşıdır. Kutsal Kitap tüm ekstase (kişinin kendinden geçmesi) ve bunun benzeri “Toronto Bereketi” ni yanlış öğretişleri uyuşturucu ba¤ğlılarında görüldü¤ü gibi kınar. Kutsal Ruh, Rab´bin kendi Ruh´uyla doldurup yönettiği kişilerde, kendi öz işlevleri olan O´nu yüceltmede belirir. 

   Düzensiz yaban düşmeler, kendinden geçme, gülmeler, bağırmalar,  kontrolsüz bedeni hareketler, kargaşalıklar, şüphesiz Tanrı Sözüne karşıdır. (Efes  5, 3 ve devamı ile kıyaslayınız.) Bunları gören, İsa Mesih inanlısı olmayan kişi, bunu Tanrı´yı aşağılamak olarak düşünse haklıdır. Böyle davranışlar hiçbir zaman Kutsal Ruh´un işlevi olamaz. Bir araya gelen Kilisede cereyan eden bu tür olaylara tanık olan inansızların Bunlar çıldırmış diye düşünmesi Tanrı istemi olamaz. “Bu nedenle, tüm kilise bir yerde toplansa ve herkes yabancı diller konuşsa, bu arada ruhsal ba¤ışı almayanlar ya da inanmayanlar içeri girse, çıldırmış oldu¤unuzu söylemez mi? ”(I. Kor  14,23). Bu ayetten anlayışla davranmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğreniyoruz.  “Çünkü Tanrı kargaşalığın değil, esenliğin Tanrı´sıdır” (Efes 14,33). Pavlos Kutsal Ruh ile şöyle konuşmuştu: “Her şey düzenli ve uyumlu olsun”  (Efes 14,40)

  Tanrı´nın Sözü öğretide lekesiz olmamızı buyurur      “Her konuda yararlı işler için kendini örnek göster: Öğretide lekesiz, saygın, sağlıklı sözü kınanamaz biri ol. Öyle ki, karşı duran kişi bize karşı hiçbir kötü söz söyleyemez duruma düşüp utansın“ (Tit 2,7-8). Bilhassa aldığımız çağrıya göre yaşamamız gerekti¤ini de unutmayalım. “Rabbin tutuklusu ben Pavlos, sizlere öğütlerim: Vaktinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin” (Efes 4,1). Bu ayet, Tanrı´nın çocukları olan bizleri, Tanrı´nın her Sözünü ciddiye alıp, ona göre davranmamızı öğütler. 

    Kendinden geçme Ruh'un meyvesi mi? 

 “Toronto Bereketi” ni kabul eden ve yakın görüşte olan “Ruhsal İşlevler” Tanrı´nın kendi aracılıklarıyla yeniden işlediğini savunuyorlar. Bunlar ekstas, şuur bulanıklı¤ı, histeri gibi allak bullak olayları, “Ruhun Meyveleri” olarak satmaya çabalıyorlar.Ama, hisler ve böyle kötü yaşantı, çarpıtıcı sınama olmaz mı? Her batıl inancın öğretisini bilen kişi, böyle bir öğretiye açık olan birini saptırmanın kolay olduğunu bilir. Buna karşılık Kutsal Kitap´tan, ruhla sarhoş olup geriye doğru düşmenin Tanrı´nın hükmü olduğunu öğreniriz. Tanrı´nın önünde, birçok Tanrı adamı yüzü üzerine düştü, ama geriye doğru asla. Geriye doğru düşmeyeceklerdi ki, çıplaklıkları açılmasın. “Ve onun üzerinde çıplaklığın açılmasın diye, mezbahına basamakla çıkmayacaksın” (Çıkış 20,26). Erkek ve kadınların utançlı, terbiyeli, namuslu ve edepli olmalarını öğreten Kutsal Ruh, hiçbir zaman, erkek ve kadının bu şekilde yerde sürtüşüp, yuvarlanmalarına, müsaade etmiyecektir. Bu utançsız, terbiyesiz, namus ve edepsizlikler Kutsal Ruh´tan de¤ğildir. Bu gibi davranışlar, yanlış bir ruhtan kaynaklanıyor.

                    Saptıran, dağıtan ruh

       Kutsal Kitap son günlerde böyle yanlış öğretilerin çıkacağını da yazıyor. Bu yanlış öğretileri, “yaşam ürünlerinden tanıyacağız.”  ( bkz. Mat 7, 15 - 23 ; 24,4 - 14 ; II. Sel 2,9 - 12 ; Vahiy 13). Kutsal Kitap, tüm İsa Mesih inanlılarının, son zamanlarda çıkan bu yalancı saptırıcı ruhlardan sakınıp, onları sınamalarını buyuruyor. İsa Mesih´in beden içinde geldiğini açıkça benimseyen her ruh Tanrı´dandır. İsa´yı açıkça benimsemeyen bir ruh ise Tanrı´dan değildir. Bu ruh Mesih düşmanıdır. Mesih düşmanı gelecektir, duydunuz; şu anda dünyadadır. Çocuklarım, siz Tanrı´dansınız ve bu yalancı peygamberleri yendiniz. Çünkü içinizde duran kişi dünyada durandan üstündür. Bunlar dünyadandır. Bu nedenle, dünya açısından konuşurlar, dünya onları dinler. biz Tanrı´danız. Bizi Tanrı´yı bilen kişi dinler. Tanrı´dan olmayan bizi dinlemez”(I.Yuh 4,1-6). 

    Sonuç: Bizler, "Toronto Bereketi adıyla bilinen olayların Kutsal Ruh'tan kaynaklandığına inanmıyoruz. Bu akımın nereden kaynaklandığını ve neye dayandığını araştırmanızı istiyoruz. Birçok Mesih imanlısı Rabbin sözünden çok kişisel tecrübeye önem vermesi bizi kaygılandırıyor. Kendimizi inkar edip çarmıhımızı yükleneceğimiz yerde kendimizi herşeyin merkezi yapıp kendimize daha çok önem verme konusunda teşfik ediliyoruz.  Ruhsal konularda aldatılma pahasına güç ve belirtiler ardından koşan bir çok kardeşimiz tehlike çanlarını bile duymuyor.

        Sahte ruhları, yanlış öğretileri, aldatıları ve yanlış uygulamaları açığa vurabilen, yalnızca Rabbin sözüdür ve tüm kilise topluluklarını Rabbin sözüne dönmeye ça¤ırıyoruz. Biliyoruz ki kilise toplulukları ve Mesihin Bedeni olarak işlevimizi göreceksek ve kutsal bir imanlı yaşamı sürdüreceksek Kutsal Ruh'un gücüne ve Sevgi Ruh'una derin bir ihtiyacımız vardır.


"Ben iyi çobanım" diyen . . . İSA . . . ile ilgili bilgi edinmek isterseniz aşağidaki adrese yazın:

P.K. 52 Beşiktaş-Istanbul

Veya e-posta (kapsam@kapsamgazetesi.com) gönderin.

 

İlginç Seri Konuları

Anadolu'da Bir Hoşgörü Mucizesi

Gizli Güçler

Yahuda İncilili

Dünyanın Sonu

Ey Kilise Nereye?l

Kuran İle İncil Yan Yana

Haç Düşmanları 

İnsanın İkinci İsyanı

Günah ve Ölüm

Türkiyede Hıristiyanlık Neden Yanlış Anlaşılıyor?

Hıristiyanlıkta Mezhepler

Evreni Kucaklayan Sevgi55

 ©Copyright 2001 Kapsam