SERİ YAZILAR
Ana Sayfa Künye Biz Kimiz Bize e-posta gönderin Abonelik
İlginç Seri
Aktüel
Sizin Sayfanız
Gündem
Arşiv
Çeşitli Siteler
Kilise Adresleri


 

 

 

EVRENİ KUCAKLAYAN SEVGİ

Kalkışma, sürtüşme, çatışma dünyasındayız. Kişilerde, ailelerde, toplumda, dünyada eksikliği en önde beliren erdem nedir ? S E V G İ  ..

   1.  Sevginin kaynağını aradığımızda nereye bakalım?

   2.  Tanrı'dan kaynaklanan SEVGİ olmaksızın, sağlıklı bir toplum, aile, kişisel ilişkisi düşünülemez.

   3. Tanrısal SEVGİ en belirgin biçimde açıklandı.

   4.  Bu SEVGİ, ön sırada beliren sarsıntıyı kovar.            “Sevgide korku yoktur . Yetkin SEVGİ korkuyu dışarı atar. çünkü korkuda işkence vardır. Korkuya kapılan kişi sevgide yetkinliğe erişmemiştir”   ( I. Yuhanna 4,18).

Tanrı'dan kaynaklanan SEVGİ'nin benzersiz özellikleri:

   I.  ÖNCESİZ  -  SONSUZ   SEVGİ

   1.  “Tanrı dünyayı o denli sevdi ki, ...” 

   Yuhanna bu ayette, sevgiden yoksun, kaybolmuş insanlara sonsuz yaşam veren, Sevgiden söz ediyor. Bu Pınar Tanrı'dır! Dünya ise gerçek yaşadığımız dünya. Bu dünya Tanrı'dan uzaklaşmış, Tanrı'ya karşı gelmiş helak olmuş bir dünya. “Tanrısal Söz dünyadaydı. Tanrı dünyayı O'nun aracılığıyla oluşturdu, ama dünya O'nu bilmedi”  Yuh1,10.

   Sevecen Tanrı bu dünyayı, ancak biricik oğlu İsa Mesih'i vermekle sevebilir. “Mesih bizim için lanetlenerek,  ruhsal yasanın lanetinden bizleri özgür kıldı. Çünkü Kutsal Söz'de şöyle yazılmıştır; "Tahtaya asılan herkes lanetlenmiştir" Gal. 3,13.”

   Hepimiz bu lanetin altındaydık, çünkü hepimiz Tanrı'nın isteğine göre yaşamadık. Tanrı'nın kutsal Yasası hepimizi ölüme mahkum eder. Yaşamak için tüm hak ve  özgürlüğümüzü yitirmiş durumdayız. Hepimiz suçluyuz, suçlarımızı kaldırmak içinde imkanımız yoktu! Bu nedenle Tanrı, sevgisiyle biricik Oğlu İsa Mesih'i haç ölümüne “kurbanlık kuzu” olarak verdi. İsa bizim çekmemiz gereken suç ve hükmü haç üzerinde asılarak, laneti kendi üzerine alıp onu bertaraf etti, ortadan kaldırdı. Biz de Tanrı'nın verdiği Kayra ile kurtulduk.

   Tanrı'nın sevgisiyle gerçek sevginin ne olduğunu anlarız. Bu dünya aynı zamanda kaybolmuşların, mafolmuşların dünyasdır. Tanrı'nın Sevgisi olmadan herkes mafolmuştur. Bu ayette öğrendiğimiz gerçeklere pasif bakamayız. Tek kişi bile bu sevginin dışında bırakılmıyor . Tüm çağlarda, tüm kuşakları ve insanı kapsıyor ...   ( Yeremya 31,3 ).

   “Tanrı'nın bizlere beslediği sevgiyi biz böyle bildik ve O'na iman ettik. Tanrı sevgidir. Sevgide kalan, Tanrı'da kalır ; Tanrı da o kişide kalır”  ( I. Yuhanna 4,16).

   “Bu umut utanç getirmez. Çünkü Tanrı'nın sevgisi bizlere verilen kutsal Ruh aracılığıyla yüreklerimizde dolup taşmaktadır” (Romalılar. 5,5. )

   Tanrı bize sevgiyi verebilir. Bizde Tanrı'da ve O'nun sözünde kalırsak gerçek sevgiyi o zaman yaşıyabiliriz. İsa Mesih'e gerçek iman etmek, O'nun Tanrı Oğlu olduğuna, haçlanarak öldüğüne ve üçüncü günde Tanrı'nın O'nu ölülerden dirilttiğine iman etmektir.

   “Passah bayramından önce, İsa bu dünyadan ayrılıp Baba'ya gitme saatinin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisinin olanları hep sevmişti. Onları sonuna dek sevdi”  ( Yuhanna 13,1).   (Yuh 17,24 ; Ef 1,4 )

   “İnsanın dostları yararına canını vermesinden daha üstün sevgi kimsede yoktur”  ( Yuhanna 15,13 ). Sevgi kendini unutup başkalarının hizmetine kendini verir. En büyük hizmet  İsa'nın kendi yaşamını bizler için vermesidir  (Matta 5,43 - 48).

   2.  “O  DENLİ” ...  sınırsız, benzersiz, eşsiz. “Bakın, Tanrı çocukları adıyla tanınalım diye, Baba bize ne tür sevgi gösterdi! Gerçekten de öyleyiz. Dünya bizi bunun için anlamıyor. çünkü O'nu anlamadı”  ( I. Yuhanna 3,1 ).

   3.  Tanrı'nın kısıtsız zenginliğinden kaynaklanan SEVGİ. “Ama Tanrı'nın acıması öylesine zengindir ve sevgisi öylesine boldur ki, suçlarımızın içinde ölü olan bizleri Mesih'le birlikte yaşama getirdi. Kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz”     ( Efesliler 2,4 - 5 ).

   4.  Bu  SEVGİ en etkin iletişim yolu. “Sevmeyen kişi Tanrı'yı bilmeyendir. Çünkü Tanrı sevgidir.” “Tanrı'nın bizlere beslediği sevgiyi biz böyle bildik ve O'na iman ettik. Tanrı sevgidir. Sevgide kalan, Tanrı'da kalır ; Tanrı da o kişide kalır”  ( I. Yuhanna 4,8 ve 16).

   Tanrı sevgidir, ama bizim bu sevgiyi kavraya bilmemiz için, yeniden doğarak Tanrı'nın sözüne iman edip, bütün yüreğimizle Tanrı'yı sevmeliyiz.

   5. Tanrı bizi  çağlar öncesinden sevdi: I. Petros 1,20. “Sevgi bundadır. Biz Tanrı'yı sevmedik. Doğrusu, O bizleri sevdi ve günahlarımızı gidermesi için bağışlamalık olarak öz Oğlunu gönderdi.” “ Biz seviyoruz, çünkü ilkin O bizleri sevdi”(I.Yuh 4,10 + 19).

   Bizim Tanrı'ya olan sevgimiz olmadan önce Tanrı bizi sevdi. Tanrı sevgisiz olan bizleri sevdi ve bizim için gereken kurtuluşu, özgürlüğü İsa Mesih aracılığıyla sağladı.

   6. Tanrı bizi dünyanın kuruluşundan önce seçti. “Nasıl ki, O bizleri dünyanın kuruluşundan önce Mesih bağlılığında birliğe seçti. Kendi katında kutsal yaşamlılar ve suçsuz kişiler olmamızı öngördü”   ( Efesliler  1,4 ).          Bu ayette şunları öğreniyoruz:

   1) Mesih bağlılığında birliğe seçildik.

   2) Kendi katında kutsal yaşamlılar olduk

   3) Suçsuz kişiler olmamız öngördü.

Pavlos Kutsal sözünü sevgiyle kullanıyor. Pavlos İsa Mesih inanlılarına Üç defa Hıristiyan olarak hitap ediyor. (Elçilerin İşleri. 11,26;26,28 ve 1.Pet. 4,16). Bunun yerine İsa Mesih inanlılarına altmış defa Kutsal olarak hitab ediyor.  Kutsallar günahsız değiller. Ama Kutsallar günahkar olduklarını bilip, kabul eden ve yalnız İsa Mesih'in kanı aracılığıyla günahtan arınmanın mümkün olduğuna iman edenlerdir. “Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Hem de sizi atadım. Gidip ürün veresiniz ve ürününüz kalıcı olsun diye. Öyle ki, adımla Baba'dan her ne dilerseniz size versin”  ( Yuhanna 15,16 ).

   “Tersine, suçsuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz. O, dünyanın kuruluşundan önce bilinmişti, ama çağların sonunda sizin yararınız için açıklandı”  ( I. Petros 1, 19 - 20 ).

   Günahlarımızın bağışlanmasını ne Gümüş nede Altın sağlar. Bizi günahlarımızdan yalnız İsa Mesih'in paha biçilmez kanı kurtarır  (Esinleme 5,11 - 14).

   II.   ÖZVERİCİ  SEVGİ

   1. Protoevangelium : Proto = İlk / evangelium = SGH SEVİNÇ GETİRİCİ HABER'in açıklanışı. “Kadının tohumu senin başını ezecek, sen de onun topuğuna saldıracaksın”   ( Yaratılış 3,15 ).

   2. Tanrısal düzen, düşen insanın kalkışını üstlendi :  İsa Mesih, bu olayı tüm canlılığıyla belirtti : “Ey Baba, bana verdiklerinin benim bulunduğum yerde, benimle birlikte olmalarını istiyorum. Öyle ki, bana vermiş olduğun yüceliğimi görsünler. Çünkü sen beni dünyanın kuruluşundan önce sevdin”  Yuhanna 17,24.

   İsa Mesih O'na ait olanları dünyanın zamanın sonuna dek seviyor, sevgiyle bakıyor. O büyük topluluğu görüyor, işlerinin meyvelerine bakıyor  (Vayih 7,9). Çünkü biz tüm kurtulanlar, Rab İsa Mesih'in acılarının ürünleriyiz.

   Kime hizmet etmek ve kimin ardından gitmek istiyoruz? İsa Mesih öğrencilerine şöyle seslendi: “Bana hizmet etmek isteyen ardım sıra gelsin. Öyle ki, ben neredeysem, bana hizmet eden de orada bulunsun. Kim bana hizmet ederse Baba onu onurlandıracaktır”  (Yuh. 12,26).

   “O'nu görmediğiniz halde seviyorsunuz. Şu anda O'nu görmediğiniz halde iman ediyorsunuz. Sözle anlatılmaz bir yücelik sevinciyle kıvanç duyuyorsunuz. İmanınızın sonucunu, canlarınızın kurtuluşunu alıyorsunuz” (I.Pet 1,8 - 9).

   Yuhanna bize şöyle açıklıyor: “Tanrısal Söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen biricik Oğulun yüceliği niteliğinde gördük”  (Yuh 1,14).

   3. Tanrı bizi sevsin diye, en çok sevdiği kişiyi bıraktı :   “Saat on beş sularında İsa yüksek sesle bağır    dı: “Eli, Eli lama sabaktani?” Bu, “Tanrım,      Tanrım neden beni bıraktın?” anlamına gelir”  ( Matta 27,46 ).

  4. İsa, tüm armağanlardan üstün armağanla geldi : “Ama biz daha günahlıyken Mesih bizim yerimize öldü. Tanrı bize sevgisini bununla kanıtlıyor” ( Romalılara 5,8 ). “O Tanrı ki, öz Oğlunu esirgemeyip O'nu hepimizin yararına sundu. O'nunla birlikte bize her şeyi bağışlaması beklenmez mi?” (Romalılara 8,32).

   III.  EVRENSEL  SEVGİ

   1. Mesih'in tekliği :  “İsa, “Yol da, gerçek de, yaşam da Benim” diye yanıtladı, “Ben aracı olmadıkça kimse Baba'ya gelemez”  ( Yuhanna 14,6 ).

   2.  Kurtuluşun tekliği :  “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Çünkü göğün altında, insanlar arasında bizi kurtarabilecek verilmiş başka hiçbir ad yoktur”  ( Elçilerin İşleri   4,12 ).

   3.  Fırsatın Tekliği :  “İşte kabul edilen zaman şimdidir;  işte kurtuluş günü bugündür”  ( II. Korintislulara  6:2 )

   4.  Yayılan Haberin Tekliği :  “Ve RABBİN sesini işittim : Kimi göndereyim ? Bizim için kim gidecek? diyordu. "İşte ben, beni gönder ! dedim”  ( Yeşaya 6,8 ).

   “Sizler içinTanrı tarafından bana verilen kayra yöneticiliğini hiç kuşkusuz duydunuz :” ( Efesliler 3,2 ).

   “ Kutsal yaşamlıların tümünden gerilerde olmama karşın, bu kayra bana verildi , Mesih'in araştırılmayan zenginliğiyle ilgili Sevinç Getirici Haberi uluslara yayayım diye “  ( Efesliler 3,8 ).

   IV.  YARGIYA   GÖTÜREN   SEVGİ.

   1.  Peygamberlerin ağzından gelen çağrı :  “Ey adem oğulları, susayan herkes, parası olmayan her can, sulara gelsin. Gelin, satın alın ve yiyin. Gelin de, parasız, karşılıksız şarap, süt satın alın”   ( Yeşaya  55,1 ).

   2.  İsa Mesih'ten doğrultulan çağrı : “Orada otuz sekiz yıldan beri hastalık çeken bir adam vardı. İsa onun yerde yattığını gördü. Adamın uzun süredir aynı durumda bulunduğunu bildiğinden, “İyi olmak ister  misin ?” diye sordu” (Yuhanna 5,5 - 6 ).

   3. İsa'dan kaynaklanan suyu istiyor  musun ? :  “Oysa benim vereceğim sudan her kim içerse sonsuza dek susamayacaktır. Vereceğim su sonsuz yaşam sağlamak için onun iç varlığında kaynaklanan bir pınar olacaktır. Kadın, “Efendi” dedi, bu suyu bana ver. Ne susayayım, ne de su çekmek için buraya dek geleyim!”   ( Yuhanna 4,14 - 15 ).

   4. İsa'ca sunulan ekmeği istiyor  musun ? :  “çünkü Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.” Onlar da İsa'ya, “Ya Rab” dediler, “Bize bu ekmeği her zaman ver:” İsa, “Yaşam ekmeği Ben'im” dedi, “Bana gelen acıkmayacaktır. Bana iman eden de hiçbir zaman susamayacaktır”  (Yuhanna 6, 33 - 35 ).

   5.  Hem Evrensel, hem kişisel tek çağrıdır bu  Yuhanna 5,24.  “Başlangıç ve son BEN'İM. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız olarak vereceğim”  ( Vahiy 21,6 ). “Susayan herkes gelsin. Dileyen, yaşam suyunu karşılıksız olarak alsın” (Vahiy 22,17 ). Karşındaki konu yaşam ve ölüm sorunudur ; isteğe bağlı karar değildir. Tüm varlığın en başta gelen adımıdır. Bunun kabulü alçalmaya, karşılıksız sunulan armağanı kabul etmeye bağlıdır. Yaşamın temel susuzluğunu, başta gelen açlığını anlayabilmek, bunların karşılanmasıyla ilgilenmek, Kutsal Ruh'un açıkladığı bilgi ve isteklendirmedir.”  Amin.

 Tomas Cosmades / Mikail Değirmenci


"Ben iyi çobanım" diyen . . . İSA . . . ile ilgili bilgi edinmek isterseniz aşağidaki adrese yazın:

P.K. 52 Beşiktaş-Istanbul

Veya e-posta (kapsam@kapsamgazetesi.com) gönderin.

 

İlginç Seri Konuları

Toronto Bereketi

Gizli Güçler

Yahuda İncilili

Dünyanın Sonu

Ey Kilise Nereye?l

Anadolu'da bir Hoşgörü Mucizesi

Haç Düşmanları 

İnsanın İkinci İsyanı

Günah ve Ölüm

Türkiyede Hıristiyanlık Neden Yanlış Anlaşılıyor?

Hıristiyanlıkta Mezhepler

Kuran ile İncil Yan Yana55

 ©Copyright 2001 Kapsam