SERİ YAZILAR
Ana Sayfa Künye Biz Kimiz Bize e-posta gönderin Abonelik
İlginç Seri
Aktüel
Sizin Sayfanız
Gündem
Arşiv
Çeşitli Siteler
Kilise Adresleri


 

 

 


DÜNYANIN SONU!

"Dünyanın sonu geliyor! Dünyanın sonu geliyor!" Adamın biri tepeden tırnağa karalar bürünmüş, eline kocaman bir pankart almış, kentin kalabalık caddeleri boyunca yürüyerek bağırıyor, dünyanın sonunu ilän ediyor. Çevredekiler şaşkınlık içinde gözlerini ona çeviriyor, pankarttaki sözleri okuyor, yavaş yavaş yüzlerinde bir gülümseme beliriyor. Sonra, "Bir bu eksikti" dercesine başlarını sallayıp yollarına devam ediyorlar. Kimse adamı ciddiye almıyor.

Kuşkusuz pankartlı arkadaşımızı deli sanıp timarhaneye tıkamak isteyecekler. Oysa günümüzde nice politikacı, kendi dalında uzmanlaşmış nice bilim adamı, aynı sızlamalarla olmasa bile, bize aynı durumu bildiriyor. Yeryüzündeki çeşitli olumsuz gelişmeler bildiğimiz bu yaşamın sonunu hazırlamaktadır. Dünya nüfusu öylesine büyük bir hızla çoğalıyor ki, bir kaç yıl sonra milyonlarca kişi ölüme mahkum olacakmış. Sularımız o kadar kirlenmiş ki, yeryüzünün geniş bölgeleri kısa zaman içinde susuz kalacakmış. İnsan yarattığı on binlerce nükleer silah öyle korkunç bir güce sahip ki, bir anlık çılgınlık ya da ufak bir kaza tüm dünyanın yok olmasına yok olmasına yol açabilirmiş. İşte; nüfus artışı, gıda ve içme suyu yetersizliği, hava ve su kirliliği, ozon tabakasının delinmesi, ormanların yakılması, sıcaklığın artması, doğal feläketlerin çoğalması, nükleer savaş tehdidi... Daha neler sıralayabiliriz. Bütün bunlar, insan soyunun devamını tehdit eden birer damokles kılıcı gibidir: sanki incecik bir iplikle başımızın üzerinde asılı duruyor, bizde korku dolu gözlerle seyrederek ne zaman düşeceğini merak etmekten başka bir şey yapamıyoruz

    Hem müslümanlar, hem Hiristiyanlar insanlık tarihinin bir "kıyamet'e doğru ilerlemekte olduğuna, dünyanın sonunda da İsa Mesih'in yeryüzüne döneceğine inanıyorlar. Kutsal Kitab'ın bu konudaki öğretisi açıktır: bundan iki bin yıl önce insanlığı günahlarından kurtarmak amacıyla gelen İsa Mesih, tarihin sonunda insanlığı yargılamak üzere bir kez daha yeryüzüne inecektir. "Kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi onları birbirinden ayıracak..." İsa Mesih'in egemenliğini kabul etmeyenler "sonsuz azaba uğrayacak, doğrular ise sonsuz yaşama kavuşacaklar." (İncil Matta 25 )

Elbette ki bazıları böyle bir yorumu çok kötümser görüyor, dünyanın sonu diye bir düşünceye yer vermek istemiyorlar. İnsanın, kendi yaratıcılığı ve cabasıyla dünyayı tehdit eden bunca sorunla başa çıkabileceğine inanıyorlar. hiç kuşkusuz tarihin her çağında dünyanın sonunun her an gelebileceğini iddia edenler olmuştur. İncil'de yer alan ikinci mektubunda Petrus'un  belirttiği gibi bazıları, "Rab'bin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcından olduğu gibi duruyor" diyerek 'kıyamet' haberiyle alay ediyorlar (Petrus 3:3-4). Oysa hiç kuşkumuz olmasın, Tanrı'nın önceden haber verdiği bu olayların tümü er geç gerçeklesecektir.

    Bu olayların kesin olarak ne zaman gercekleşeceğini bilmiyoruz. Ama önemli olan, buna hazırlıklı olmamızdır. İsa Mesih'in kendisi bizi şöyle uyarıyor: "Rabbimizingeleceği günü bilemessiniz. Ama şu nu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece han gi saatte geleceğini bilse, uyanık durur, evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu (İsa Mesih) ummadığınız bir saatte gelecektir" (Matta 24:42-44). İsa Mesih'in kendi Kurtarıcı ve Efendisi olarak benimseme miş olan kişi O'nun gelişine hazır değildir. Dünyanın sonu böyle birini hazırlık sız yakalayıp onun kişisel yıkımını geti recek. Tek kurtarıcı ya imanla bağlanma dığı için sonsuz yargıya, acıya, karanlığa ve feläkete sürük lenecektir.

    Aynı şekilde dünyanın sonunun nasıl gercekleşeceğini bilemiyoruz. Yukarıda say dığımız tehditlerden birinin veya birkaçının aniden şiddetlenmesinden olabilir. Belki de hiç beklenmedik bir başka sorun dünyanın sonuna yol açacak. Petrus'un bu konuda bazı sözleri çok ilginç. "O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak,maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzün de yapılmış olan her şey yanıp bitecek... O günün gelişiyle gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler de şiddetli ateşle eriyecek" diyor (Petrus 3:10,12). Acaba bu sözlere nükleer silahların icat edilmesinden iki bin yıl önce kaleme alan Petrus, korkunç bir nükleer savaşın yaratacağı yıkımdan mı söz ediyor? Olabilir de, olmayabilir de, önemli olan olayın nasıl gerçekleşeceği değil, biz insanların, gercekleşeceği kesin olan bu olay karşısında nasıl bir tutum takındığımızdır.

Petrus bu konuda Mesih inanlılarına şu öğüdü veriyor: "Her sey bu şekilde yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz... Tanrı'nın önünde lekesiz,kusursuz ve barış içinde bulunmaya gayret edin" (Petrus 3:11-14). Dünyanın sonu yaklaşırken İsa Mesih'in izleyicilerinden beklenen başlıca şey kutsal bir yaşamdır. Elbette ki insan soyunun yeryüzünde yarattığı tahribatın önüne geçmek için bize düşen görevi üstlenmeliyiz. Havayı ve suyu kirletmemek, yeryüzundeki sınırlı kaynakları böş yere tüketmemek, nükleer savaş tehtidini ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Dünyamızi daha yaşanır bir duruma getirmek için ne yaparsak iyidir. Ne var ki, günah'ın yeryüzünde yol açtığı yıkımları tümüyle ortadan kaldırıp dünyanın sonunu iptal etmek elimizden gelmez. O güne hazır olmalıyız.

    Nitekim Mesih inanlısı için dünyanın sonu bir umut kapısıdır. İsa Mesih'in yeryüzune dönmesiyle gerçekleşecek olan kıyamet, yeni bir dunya'nın yeni yer ve yeni göğün yaratılmasıyla sonuçlanacaktır. O gün Tanrı'nın egemenliği gercek anlamda kurulacak. Tanrın'ın düşmanı Şeytan kesin yenil giye uğrayacak, günah yok olacak, tümüyle kutsal, dogru bir ortam yaratılacak (bkz. Esinleme 21:1-22:5). Kaldı ki, Petrus'un anlattığına göre biz Mesih inanlıları, kutsal bir yaşam sürmekle bir anlamda o mutlu günün gelmesini çabuklaştırabiliriz!

    İncil'in son kısmını oluşturan Esinleme kitabı, dünyanın sonunda olacak acı olayları gizemli ama ayrıntılı bir biçimde betimledikten sonra İsa Mesih'in kuracağı yeni dünyanın tanımlanmasıyla bitiyor, ve en sonda tüm gerçek Mesih inanlılarını sevindiren şu sözlere yer veriyor: "Bütün bunlara tanıklık eden (İsa Mesih), 'Evet tez geliyorum! diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa" (Esinleme 22:20).                                                              Mete  Öztürk


"Ben iyi çobanım" diyen . . . İSA . . . ile ilgili bilgi edinmek isterseniz aşağidaki adrese yazın:

P.K. 52 Beşiktaş-Istanbul

Veya e-posta (kapsam@kapsamgazetesi.com) gönderin.

 

İlginç Seri Konuları

Toronto Bereketi

Gizli Güçler

Yahuda İncilili

Kuran ile İncil Yan Yana

Ey Kilise Nereye?l

Anadoluda bir Hoşgörü Mucizesi

Haç Düşmanları 

İnsanın İkinci İsyanı

Günah ve Ölüm

Türkiyede Hıristiyanlık Neden Yanlış Anlaşılıyor?

Hıristiyanlıkta Mezhepler

Evreni Kucaklayan Sevgi55

 ©Copyright 2001 Kapsam