SERİ YAZILAR
Ana Sayfa Künye Biz Kimiz Bize e-posta gönderin Abonelik
İlginç Seri
Aktüel
Sizin Sayfanız
Gündem
Arşiv
Çeşitli Siteler
Kilise Adresleri


 

 

 

Anadolu’da Bir Hoşgörü Mucizesi

En önemli medeniyetlerin beşiği olan Anadolu’da kaynaşan kültürlerin, insanlığa çok önemli katkıları olmuştur. Eski Hitit, Yunan ve Roma mimari kalıntılarından Misam Sinan’ın görkemli yapılarına kadar, bu zengin kültür mozaiğimizin  anıtları zamana meydan okumaktadırlar.

Hoşgörü ve sevgi anlayışımız tarih boyunca değişik kültürler olarak bir arada barış içinde yaşamayı başarmış olmamızdan kaynaklanmaktadır.

Bu barışçılığın, sevginin ve hoşgörünün doruğu yine topraklarımızda ilk ve en kalıcı ifadesini bulmuştur: Bütün dünyayı en çok etkilemiş ve Anadolu’da ışık görmüş olan en önemli eser, Elbette İncil’den söz ediyoruz! İncil “İyi haber” “müjde” demektir. Bu iyi haberin özü “Tanrı Sevgidir” diyor (İncil 1.Yuhanna 4:8-16) O, sınırsız iyiliği, hoşgörüsü ve sabrı” (Romalılar 2:4) nedeniyle, Tanrı ile insanlar arasında bir sevgi ilişkisini sağlayan kendi Sözü’nü bir insan bedeninde  göndermiştir. Elbette Hz. İsa’dan söz ediyoruz!

İncil, Mesih İsa’nın yeryüzündeyken söylediği lütuf sözlerini ve sergilediği Tanrısal sevgiyi aktarmaktadır. Ayrıca İncil, Mesih İsa’nın Tanrı’nın katına yükseldikten sonra kendisine inananların yüreğinde bu sevgiyi nasıl döktüğünü anlatan habberdir de. Bu sevgi destanı özellikle Anadolu sahnesinde odaklanıyor. İzmir, Efes, Antakya,Tarsus, Konya,Antalya gibi isimler,İncil mesajının örüldüğü isimlerdir.

Tanrının kutsadığı bu topraklarda yetişen büyük alimlerimizden Mevlana “kim olursan ol, yine de bana gel” sözüyle ana felsefesini, adeta İncil’in ruhundan ve Kutsal Kitap’ın mısralarından esinlenerek söylemiştir: “Ey bütün (ruhta) yorgunlar ve (yürek) yükleri ağır olanlar! BANA GELİN. BEN SİZİ RAHATLATIRIM” (mesih İsa). Matta 11:28) Kültür bir toplumun bilgileri,inançları,sanatı,örf ve adetlerinin ortak değerleri ile oluştuğu kadar bir toprağın tanık olduğu medeniyetlerin birikimiyle yoğruluyorsa İncil, kültürümüzün en önemli baş yapıtlarındandır.

Genelde İnci’in Batı’dan getirildiği düşünülüyor. Ne var ki, Orta Doğu’da indirilen bu semavi kitap Hıristiyanların mirası değil, hiç bir din, dil, milliyet veya kültür ayrımı gözetmeksizin, İncil’i ilk gören bu topraklarda yaşayan bizler ile birlikte bütün herkesin mirasıdır! Bunu iyi anlayan IV. Sultan Mehmet 1666’da başçevirmeni Ali Bey’e bütün Kitabı Mukaddes’i (Tevrat, Zebur, ve İncil) Türkçeye tercüme ettirerek kanıtladı.

Nitekim İncil’in bozulmamış bu inancını benimseyenler, İslam kültüründe de “Ehli kitap” olarak övgüyle anılmaktadır.

Çünkü İncil din aracılığının ötesinde insanları, sonsuz ve karşılıksız sevgiyle seven Alemlerin Rab’bine doğrudan doğruya dönmelerine davet ediyor. İsa Mesih inancı ne batıya ait, ne de doğuya ait bir inançtır: “Size şunu söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek, Göklerin Egemenliğinde (Cennet’te) Hz. İbrahim, Hz İsak ve Hz. Yakup’la birlikte...oturacaklar” (Matta 8:11) İşte milletler ve kültürlerin üstünde olan bu ümit bugün için de en büyük ihtiyacımızdır.

İncil’in bu sevgi ve hoşgörü çağrısı, ilk önce bizlere seslenmektedir. Nitekim İncil ve inancı ilk önce topraklarımızda yayılmıştır. Geniş kültür mozaiğimizin önemli bir parçası olan Mesih inancının ilk ve en önemli tarihsel gelişmeleri yine Anadolu’da cereyan etmiştir.

Yusuf Miroğlu


"Ben iyi çobanım" diyen . . . İSA . . . ile ilgili bilgi edinmek isterseniz aşağidaki adrese yazın:

P.K. 52 Beşiktaş-Istanbul

Veya e-posta (kapsam@kapsamgazetesi.com) gönderin.

 

İlginç Seri Konuları

Toronto Bereketi

Gizli Güçler

Yahuda İncilili

Dünyanın Sonu

Ey Kilise Nereye?l

Kuran İle İncil Yan Yana

Haç Düşmanları 

İnsanın İkinci İsyanı

Günah ve Ölüm

Türkiyede Hıristiyanlık Neden Yanlış Anlaşılıyor?

Hıristiyanlıkta Mezhepler

Evreni Kucaklayan Sevgi55

 ©Copyright 2001 Kapsam